Xem 3-pc AIRLOCK Fermentation Vent w/ Buon Vino Small Carboy Stopper…

Chức năng đấu giá đang trong giai đoạn thử nghiệm beta, eBay.vn mong nhận được phản hồi và thông cảm của quý khách nếu cảm thấy chưa thuận tiện trong quá trình dùng dịch vụ.
Bằng việc tham gia đấu giá, bạn cam kết hoàn toàn hiểu, đồng ý và cam kết thực hiện đúng với toàn bộ các quy định dưới đây:
1Bước 1: Đăng ký tài khoản thành viên tại eBay.vn
2Bước 2: Nạp tiền vào tài khoản
Tại sản phẩm đấu giá, click “Nạp tiền đấu giá”.
Tiến hành nạp tiền online bằng Ngân Lượng.
Số tiền nạp vào tối thiểu không dưới 1.000.000 VNĐ.
3Bước 3: Đặt cọc đấu giá
Trích tiền trong tài khoản đã nạp để đặt cọc tham gia đấu giá.
Mức đặt cọc 30% mức giá cao nhất bạn sẵn sàng trả giá cho sản phẩm và tối thiểu là 300.000 VNĐ.
Ví dụ: Giá sản phẩm hiện tại là 100.000 VNĐ, bạn sẵn sàng trả giá cho Sản phẩm tới mức cao nhất là 1.000.000 VNĐ thì cần phải đặt cọc là 300.000 VNĐ.
4Bước 4: Tham gia đấu giá
Đặt giá: Dựa trên giá cao nhất bạn có thể trả cho sản phẩm, hệ thống sẽ tự động đặt sát giá người đang đấu cao nhất, do đó phiên đấu giá có thể kết thúc với giá thấp hơn mức cao nhất bạn sẵn sàng trả. Ở ví dụ trên, bạn cũng có thể hoàn toàn thắng đấu giá với mức 500.000 VNĐ.
Khớp lệnh: Bạn đấu giá ở eBay.vn, hệ thống eBay.vn sẽ khớp lệnh với hệ thống eBay.com trong vòng 15′ THEO GIỜ LÀM VIỆC.
5Bước 5: Thanh toán tiền sau khi kết thúc phiên đấu
Nếu đấu giá thành công, eBay.vn sẽ xuất phiếu yêu cầu thanh toán gồm 3 khoản sau:
+ Tiền sản phẩm đấu gía thành công.
+ Tiền phí vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam: $12/kg nhân với (x) số kg thực tế của sản phẩm. Trường hợp sản phẩm nhẹ hơn 500gram thì phí vận chuyển là 6$
+ Đối với danh mục máy tính bảng, máy tính xách tay, điện thoại, phụ thu 30$ phí vận chuyển.
+ Tiền phí dịch vụ đấu giá thành công: 20% giá trị đấu giá thành công.
Lưu ý: Bạn phải thanh toán trong vòng 5 ngày sau khi phiên đấu giá kết thúc. Sau khi bạn thanh toán khoản tiền hàng nói trên, eBay.vn sẽ giải phóng tiền đặt cọc của món hàng này về tài khoản tiền eBay.vn của bạn.
Nếu đấu giá thành công mà bạn không tiến hành cam kết mua hàng, thanh toán trong vòng 5 ngày, eBay.vn sẽ phạt toàn bộ số tiền đặt cọc của bạn.
Nếu đấu giá thất bại, khoản tiền đặt cọc sẽ được tự động giải phóng về tài khoản tiền eBay.vn của bạn. Đồng thời, bạn sẽ bị tính phí 10.000 VNĐ cho mỗi lệnh đấu giá; tự động được trừ vào tài khoản tiền eBay.vn.
6Bước 6: Rút tiền đã nạp khỏi tài khoản tiền eBay.vn
Số dư tài khoản không bao gồm các khoản đặt cọc còn hiệu lực.
Bạn có thể yêu cầu rút số dư tài khoản (Không dưới 500.000 VNĐ hoặc toàn bộ số dư trong tài khoản nếu còn dưới 500,000 VNĐ), hệ thống sẽ chuyển trả lại vào tài khoản Ngân Lượng (sau đó bạn có thể chuyển vào TK Ngân Hàng) cho bạn trong vòng 3 – 5 ngày làm việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *